top of page

למה אטלנטיק?

אנחנו אזרחים אמריקאים אשר מכירים וחיים את השטח - נדל"ן זה עניין מקומי ועושים אותו בשטח! אטלנטיק היא חברה בבעלות אמריקאית-ישראלית. 

"אנחנו פועלים אך ורק במקומות שאנו מכירים טוב מהשטח, בהם יש לנו נוכחות וידע רב".

אמריקאים שמכירים את השטח

הצוות מסביב נבחר בקפידה - אטלנטיק עובדת עם מיטב רואי החשבון, עורכי הדין, סוכני הנדל"ן, חברות הניהול, חברות הסגירה, אנשי השיפוצים ועוד. כל אלו עברו סינון של 10 שנות נסיון.

אנשים! או הצוות שבחרנו בקפידה

אמינות ובטחונות - הבטוחה המשמעותית ביותר עבור המשקיע היא רישום הנכס על שמו בשיטת ה"טאבו" האמריקאית אשר תבטיח לו שליטה ובעלות מלאה וחוקית על הנכס. אנו מלמדים את משקיענו לבדוק את מחירי השוק הריאליים בכל עסקה.

אמינות ובטחונות

הכרת צרכיו ואופיו של כל משקיע והתאמת העסקה המושלמת עבורו  - הניסיון והקשרים הרבים שצברנו במהלך השנים מאפשרים לנו להציע מגוון השקעות נרחב לפי רצונותיו ויכולותיו של כל לקוח. פרוייקטים שונים, רמות סיכון שונות, מקומות שונים, טווח השקעה נרחב, פיזור השקעות ועוד.

מתאימים עצמנו לכל לקוח
bottom of page