למה אטלנטיק?

אנחנו אזרחים אמריקאים אשר מכירים וחיים את השטח - נדל"ן זה עניין מקומי ועושים אותו בשטח! אטלנטיק היא חברה בבעלות אמריקאית-ישראלית. 

"אנחנו פועלים אך ורק במקומות שאנו מכירים טוב מהשטח, בהם יש לנו נוכחות וידע רב".

הצוות מסביב נבחר בקפידה - אטלנטיק עובדת עם מיטב רואי החשבון, עורכי הדין, סוכני הנדל"ן, חברות הניהול, חברות הסגירה, אנשי השיפוצים ועוד. כל אלו עברו סינון של 10 שנות נסיון.

אמינות ובטחונות - הבטוחה המשמעותית ביותר עבור המשקיע היא רישום הנכס על שמו בשיטת ה"טאבו" האמריקאית אשר תבטיח לו שליטה ובעלות מלאה וחוקית על הנכס. אנו מלמדים את משקיענו לבדוק את מחירי השוק הריאליים בכל עסקה.

הכרת צרכיו ואופיו של כל משקיע והתאמת העסקה המושלמת עבורו  - הניסיון והקשרים הרבים שצברנו במהלך השנים מאפשרים לנו להציע מגוון השקעות נרחב לפי רצונותיו ויכולותיו של כל לקוח. פרוייקטים שונים, רמות סיכון שונות, מקומות שונים, טווח השקעה נרחב, פיזור השקעות ועוד.

יצירת קשר
  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
מידע שימושי
אזורי השקעה
Atlantic Real Estate

 © 2018 כל הזכויות שמורות לחברת אטלנטיק. עיצוב ובניית אתר WixMeUp.co.il | הצהרת נגישות

הפרסום לעיל אינו מהווה הצעה להשקעה, ואינו בגדר "הצעה לציבור" כהגדרת מונח זה בחוק חוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 ("חוק ניירות ערך") וחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד- 1994 ("חוק השקעות משותפות") הקובע כי הצעה ומכירה לעד 35 משקיעים (כמפורט בסעיף 15א(א)(1) לחוק ניירות ערך ובתקנותיו) אשר אינם מנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך אינה מחייבת פרסום תשקיף שרשות ניירות ערך אישרה את פרסומו. לאור האמור, השקעה באמצעות חברת Atlantic Real Estate אינה מוסדרת לפי חוק ניירות ערך ו/או לפי הוראות חוק השקעות משותפות.. כל השקעה מיועדת למספר מצומצם של משקיעים ותעשה למספר משקיעים כמותר על פי דין .ההתקשרות עם המשקיעים תבוצע בהתאם למסמכי העסקה והתנאים הקבועים בהם ובכפוף למשא ומתן עמם משקיעים שיבחרו לפנות לחברה על מנת להשקיע יבחרו במסגרת משא ומתן פרטני ("הליך המשא ומתן") .  Atlantic Real Estate או כל יישות אחרת מקבוצת Atlantic ו/או הפועלים מטעמן, אינם מורשים לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, וכל מידע פרסומי שנמסר וכן כל מידע שיימסר לגבי אפשרות השקעה במסגרת הצעה עתידית לא יהווה ייעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק. בקבלת החלטת השקעה במסגרת הליך המשא ומתן, על המשקיעים לסמוך על בדיקה שהתבצעה על ידם בלבד אודות ההשקעה ותנאיה, לרבות יתרונות, סיכונים ואי ודעות  הכרוכים בהשקעה, לרבות סיכון של אובדן מלוא כספי ההשקעה. ועליהם לפנות לקבלת ייעוץ מיועצים מתאימים בנוגע לסוגיות משפטיות, חשבונאיות, מיסוייות וכספיות של ביצוע ההשקעה. החברה אינה ערבה בשום צורה שהיא להחזר ההשקעות למשקיעים או לרווחים שיהיו למשקיעים כתוצאה מהשקעתם בהשקעות השונות. אין באמור משום הבטחת תשואה כלשהי או התחייבות להשגת תוצאות כלשהן. נתוני התשואה המוצגים הן הערכות בלבד או דוגמה לתשואה שנבעה למשקיעים מסוימים בהשקעה מסוימת בה השתתפו.