מילון מונחים

ריכוז מונחי נדל"ן שימושיים באמריקה

A

(A.I.R. (AMERICAN INDUSTRIAL REAL ESTATE ASSOCIATION - איגוד המתווכים ואנשי המכירות העוסקים בנדל”ן מסחרי

(A.L.T.A. (AMERICAN LAND TITLE ASSOCIATION - איגוד חברות הביטוח אשר יצרו רגולציה

AAA TENANT - שוכר ברמה הכי גבוה שיש

ABSENTEE OWNER - בעל רכוש שאינו מאייש את השטח\בית שלו

ACQUISITION COSTS - עלויות נוספות שאינם במחיר הרכישה: דמי נאמנות, ביטוח, עמלות וכו

ACRE- אומדן שטח מקביל לדונם, אייקר אחד שווה קצת יותר מ-4 דונם (4.046) דונם

AFFIDAVIT - הצהרה בכתב או בע”פ שניתנת בשבועה לפני קצין שיש בעל סמכות.

ANNUAL - שנתי

APPRAISIAL - אומדן של הרכוש שנתין שנותן הערכת שיווי ע”י בעל מקצוע

Appreciation -  עליית ערך של נכס

APR (Annual Percentage Rate) - אחוז שנתי

ARV - אומדן של שווי נכס קיים לאחר שיפוץ ו\או שדרוג

AS IS CONDITION - נכס שלרוב נמכר בהנחה בגלל שהוא כולל בתוכו את הבעיות הפגמים שיש בו.

ASSESSED VALUE - ערך הנכס לצורכי מס אשר נקבע ע”י שמאי מס

AUCTION - מכירה פומבית של קרקע או טובין למציע הגבוה ביותר.
 

B

BANKRUPT - פושט רגל ע”י צו בית משפט אם ברצונו או בניגוד לרצונו

BOOK VALUE - שווי הנכס כנכס הון - עלות בתוספת תוספות לערך בניכוי פחת

Broker - ורשה על ידי המדינה להמשיך את העסק של העוסקים בתחום הנדל"ן. ברוקר רשאי לקבל עמלה עבור חלקו או שלה להרכיב קונה ומוכר, בעל הבית השוכר, או הצדדים החליפין.

BUILT-UP ROOF - קומת גג המורכבת משכבות של חומרי קירוי (טירים ונייר עמיד למים), מכוסה בחצץ דק.
 

C

CAPITAL - כסף המשמש ליצירת הכנסה, או כהשקעה בעסק או נכס מניב

 CAPITALIZED VALUE -  שווי הנכס לאחר השימוש בגישת ההיוון

CAPTURE RATE - השוואת שיעור המכירות וההתפתחות של תחום הנדל "ן בשוק נתון.

CASH FLOW -תזרים מזומנים: בנדל "ן להשקעה המזומנים בפועל שהמשקיע יקבל לאחר ניכוי הוצאות תפעול ושירות חוב (תשלום הלוואה) מהכנסותיו ברוטו.

CASH SALE - מכירת תשלום מלא במזומן, לעומת מכירת אשראי. תשלום באמצעות המחאה נחשב במזומן

CASHIER'S CHECK - המחאה שנלקחה על ידי בנק על עצמו ולא על חשבון של המפקיד

CITY PLAN - תוכנית מתאר עירונית

CLOSING COSTS - הוצאות נלוות למכירת מקרקעין, כגון עמלות הלוואה, שכר טרחה, דמי הערכה וכדומה.

COMPS - השוואות לנכס רצוי ע”י מיפוי נכסים דומים ומחירם באותו אזור

CONDO - יחידת דיור בבניין מגורים

CONFIRMATION DEED (RECORDING) - הגשת מסמכים המכריזים על הרכוש כבעל עניין ציבורי, מתן הודעה לרוכשים בעתיד, נושים, או בעלי עניין אחרים, כמו רישום בטאבו

COUNTY RECORDS - מסמכים רשמיים לפיהם ניתן הודעה על שינויים בשעבוד, שעבודים ועניינים אחרים המשפיעים על מקרקעין.

CPM - מנהל נכסים מוסמך

CREDIT HISTORY - היסטורית מוסר התשלומים של לווה או שוכר פוטנציאלי מול חברות האשראי . היסטוריה זאת נלקחת ברצינות בארה”ב בכל החלטה.

D

DEBIT - מונח חשבונאי המשמש לתיאור תשלום או חבות, לעומת אשראי שהוא מקבל או חייב.

DEBT - חוב

DEED - מסמך אשר מעביר את דמי האגרה על מכירת הנכס, המקביל לטאבו

DEED OF TRUST - הרכוש מועבר לנאמן על ידי הלווה (נאמן), לטובת המלווה (מוטב) ומוחזר עם תשלום מלא.

DEPOSIT - כסף שניתן על ידי הרוכש עם הצעה לרכוש ומראה על תום לב. נקרא גם דמי רצינות

DEVELOPMENT - פרויקט בנייה מתוכנן.

DISCLOSURE - טופס חתום על ידי הבעלים של בית המתאר לקונה פוטנציאלי את כל הפגמים בנכס שהבעלים מודע אליהם

DISINTERESTED APPRAISAL - אומדן שווי המקרקעין על ידי אחד שאין לו עניין אישי בנכס.

DISTRESS SALE - מכירה של הנכס כאשר המוכר תחת לחץ קיצוני למכור. בדרך כלל הנכס נמכר פחות משווי השוק.

E

EARNEST MONEY - דמי רצינות

EFFICIENCY - דירה המורכבת מחלל אחד, מחולקת לאזורים כמו מטבח, חדר שינה וכו '.

ENTITY - קיום נפרד, בדרך כלל מתייחס לתאגיד או צורה אחרת של עסקים, ולא לאדם.

EQUITY - שווי השוק של נדל "ן בניכוי סכום השעבודים הקיימים

ESCROW - מסירת מסמכי הבעלות על ידי מעניק לצד שלישי לצורך בדיקה של נאותות העסקה

EVICTION - פינוי ע”י צו משפטי, בהקשר של נד”לן בדרך כלל של דייר מהבית

F

FACE VALUE - שווי אמיתי תחילתי

FDIC - התאגיד הפדרלי לביטוח פיקדונות.

FINANCIAL STATEMENT - הצהרה חשבונאית המציגה נכסים והתחייבויות של אדם או חברה. משמשת בדרך כלל להלוואות גדולות או מקרים אחרים, כאשר דוח האשראי (ההיסטוריה של תשלום חובות) כשלעצמה אינה מספיקה.

FLASHING - מתכת או חומרים דומים, המשמשים בנקודות שונות במבנה למניעת חלחול מים, כמו סביב צינורות ואוורור, ארובות וכו '.

FLAT COST - עלות ישירה של עבודה וחומרים המשמשים בבניית פרויקט.

FLIP - מונח המתייחס לרכישת נכס שיפוצו ומכירתו במחיר רב יותר

FORECLOSURE - הליך בבית המשפט או מחוץ לו, שמטרתו לבטל את כל הזכויות, הבעלות והריבית, של בעל הנכס על מנת למכור את הנכס ולשעבד אותו.

FRAMING - חלק  מהמבני החיצוני של בניין או חלק של מבנה, כגון מסגרת החלון, או תמיכת שלד הבניין.

FRESCO - שיטת צביעה על קיר על גבס רטוב. הצבע הופך לחלק מהקיר ונשאר הרבה יותר זמן מאשר אם צבוע על קיר גבס יבש.

FSBO(For Sale by Owner) - נכס המוצע למכירה ישירות ע”י בעליו

G

GROSS PROFIT - סך הרווח לפני ניכויים. מונח כללי אשר משתנה, בהתאם לנהלים חשבונאיים. גם ברוטו

H

HARDWARE - בבנייה, אביזרי המתכת, כגון ידיות הדלת, הצירים, המנעולים וכו '.

HARDWOOD - עץ קשה המשמש לגימור פנים, כגון אלון, מייפל, אגוז.

HAZARD INSURANCE - ביטוח מקרקעין המגן מפני נזקי שריפה, סיבות טבעיות, ונדליזם וכו

HOME FINANCING - מונח בנקאי להלוואות לבנייה או רכוש

HUD - המחלקה האמריקנית לדיור ופיתוח אורבני

HUD1 STATEMENT -  מסמך המפרט את כל עלויות הסגירה; חייב להינתן ללווה במועד  הסגירה או אחריו.

HVAC - מערכת בקרת האקלים הביתית המרכזית שלרוב חשמלית או על גזINDEPENDENT CONTRACTOR - קבלן עצמאי

I

INSPECTION - בדיקה של רכוש מסיבות שונות, כגון בדיקה טרמיטים, בדיקה כדי לראות אם התיקונים הנדרשים נעשו לפני שחרור כספים, וכו.

INSURANCE - ביטוח

INVESTMENT - השקעת כסף מתוך כוונה להרוויח או לקבל ריבית.

IRS - רשות המיסים בארה”ב

J

JOINT VENTURE - שילוב של שני אנשים או יותר של רכושם, מיומנותם, מאמציהם וכו ', למטרות עסקיות ספציפיות. מיזם משותף

JOINT OWNERSHIP -  נכס בבעלות יותר מאדם או ישות אחת.

JUDICIAL FORECLOSURE - עיקול באמצעות פעולה בית המשפט ולא על ידי כוח המכירה.

L

LANDLORD - הבעלים של הנדל"ן.

LANDSCAPING - עיצוב נוף

LEASE -הסכם שכירות 

LIEN - שעבוד על רכוש תמורת כסף, מרצון או לא רצוני.

LISTING AGENT - סוכן נדל"ן שאחראי על הרישום , לעומת סוכן המכירה.

LLC - המקביל של חברה בע”מ, חברה בעירבון מוגבל MAINTENANCE - תחזוקה

M

MLS - ממשק סוכני הנדל”ן בארה”ב, הפלטפורמה בה כל העסקאות מוצעות בשוק

MORTGAGE - משכתנא

MORTGAGE COMPANY - חברה מוסמכת להסדיר הלוואות נדל"ן

MULTIFAMILY - מבנה רב דירות

N

NAR - התאגדות המתווכים הארצית

NET INCOME - ההפרש בין הרווח הגולמי המתוקנן לבין ההוצאות התפעוליות.

NET PROFIT - נטו לפני מיסים

O

OPEN HOUSE - בית פתוח לבדיקה של קונים פוטנציאלים במשך זמן מסויים

OWNER OCCUPIED - נכנס מאוכלס בבעליו

P

PARTNERSHIP - שותפות

PIPELINE - חיבור מורחב של צינורות להובלת נוזלים או גזים, כגון נפט או גז טבעי.

PLUMBING - צנרת

PROPERTY MANAGEMENT - חברת ניהול הנכסים אשר אחראים חניהול המקרקעין

PROPERTY TAX - מס המוטל על רכוש אישי; סכום המס תלוי בערך הנכס.

PUBLIC RECORDS - הרשומות זמינות לציבור. יש לרשום את כל העסקאות למכירת נדל"ן.

PUD - פיתוח יחידות יזום

PURCHASE AGREEMENT - הסכם בין הקונה לבין המוכר של הנדל"ן, הקובע את המחיר ואת תנאי המכירה.

POWER OF ATTORNEY - יפויי כח

R

R.E.O. -  מקרקעין בבעלות

REAL ESTATE - נדל”ן

REAL ESTATE OWNED (R.E.O.) - מתייחס לרכוש בבעלות המלווה מעיקול משכתנא אשר לרב מוצא למכירה

REALTOR - סוכן נדל”ן

REFINANCE - מימון מחדש, מחזור הלוואה

REHABILITATION - שיקום נכס, שיפוץ

RENT ROLL - מחזור ההכנסה כתוצאה מהשכרת הנכס

REPLACEMENT COST - העלות של החלפת מבנה קיים באחד חדיש יותר

RESIDENTIAL PROPERTY - קרקע מיודעת למגורים

Routing Number, IBAN  - מספרי זיהוי חשבונות על מנת לעשות העברת כספים מחשבון שמחוץ לארה”ב לאחד שבתוכה.

S

SECTION 8 HOUSING - תוכנית סבסוד דירות ממשלתית

SHORT SALE - מכירת נכס הכוללת ויתור חוב על ידי מלווה המשכנתא או שטר הנאמנות.

SINGLE FAMILY HOUSE - מתאר בית פרטי למגורי משפחה, סוג נכס מאד נפוץ בארה”ב

SUBCONTRACTOR -עובד קבלן משני, כגון קבלן חשמל, קבלן מלט וכו.

T

TAX SALE - מכירה פומבית של רכוש במכרז על ידי רשות ממשלתית, לאחר תקופה של אי תשלום מס רכוש.

TILE - מונח כללי המשמש לתיאור חומרים קרמיים המשמשים רצפות

TIME-SHARING - נכסים שיתופיים לרוב כמו יחידות נופש, לדוגמה: חמישים ושניים רוכשים שונים קונים דירה אחת; כל אחד מסכים להחזיק במשך שבוע אחד בשנה

TITLE - ההוכחה שקרקע שייכת למישהו

TITLE COMPANY - חברה האחראית לביטוח הטייטל

TITLE INSURANCE - ביטוח מפני הפסדים כתוצאה מפגמים של הבעלות הקודמת על נכס המקרקעין. (בודקת שאין שיעבוד או בעלות בצד אחר בעסקה)

TRUST ACCOUNT - חשבון נאמנות בו הכסף מעובר עד לסגירת העסקה

TURN KEY - נכס אשר “מוכן” להשכרה ולכניסת המפתח בדלת

V

מקום ריק . המונח משמש בדרך כלל לתיאור נכס זמין להשכרה.\

VALUATION - אומדן, הערכה

Y

YIELD - יחס ההכנסות מהשקעה לחלק לסך עלות ההשקעה על פני תקופה נתונה.

יצירת קשר
  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
מידע שימושי
אזורי השקעה
Atlantic Real Estate

 © 2018 כל הזכויות שמורות לחברת אטלנטיק. עיצוב ובניית אתר WixMeUp.co.il | הצהרת נגישות

הפרסום לעיל אינו מהווה הצעה להשקעה, ואינו בגדר "הצעה לציבור" כהגדרת מונח זה בחוק חוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 ("חוק ניירות ערך") וחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד- 1994 ("חוק השקעות משותפות") הקובע כי הצעה ומכירה לעד 35 משקיעים (כמפורט בסעיף 15א(א)(1) לחוק ניירות ערך ובתקנותיו) אשר אינם מנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך אינה מחייבת פרסום תשקיף שרשות ניירות ערך אישרה את פרסומו. לאור האמור, השקעה באמצעות חברת Atlantic Real Estate אינה מוסדרת לפי חוק ניירות ערך ו/או לפי הוראות חוק השקעות משותפות.. כל השקעה מיועדת למספר מצומצם של משקיעים ותעשה למספר משקיעים כמותר על פי דין .ההתקשרות עם המשקיעים תבוצע בהתאם למסמכי העסקה והתנאים הקבועים בהם ובכפוף למשא ומתן עמם משקיעים שיבחרו לפנות לחברה על מנת להשקיע יבחרו במסגרת משא ומתן פרטני ("הליך המשא ומתן") .  Atlantic Real Estate או כל יישות אחרת מקבוצת Atlantic ו/או הפועלים מטעמן, אינם מורשים לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, וכל מידע פרסומי שנמסר וכן כל מידע שיימסר לגבי אפשרות השקעה במסגרת הצעה עתידית לא יהווה ייעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק. בקבלת החלטת השקעה במסגרת הליך המשא ומתן, על המשקיעים לסמוך על בדיקה שהתבצעה על ידם בלבד אודות ההשקעה ותנאיה, לרבות יתרונות, סיכונים ואי ודעות  הכרוכים בהשקעה, לרבות סיכון של אובדן מלוא כספי ההשקעה. ועליהם לפנות לקבלת ייעוץ מיועצים מתאימים בנוגע לסוגיות משפטיות, חשבונאיות, מיסוייות וכספיות של ביצוע ההשקעה. החברה אינה ערבה בשום צורה שהיא להחזר ההשקעות למשקיעים או לרווחים שיהיו למשקיעים כתוצאה מהשקעתם בהשקעות השונות. אין באמור משום הבטחת תשואה כלשהי או התחייבות להשגת תוצאות כלשהן. נתוני התשואה המוצגים הן הערכות בלבד או דוגמה לתשואה שנבעה למשקיעים מסוימים בהשקעה מסוימת בה השתתפו.