top of page

מילון מונחים

ריכוז מונחי נדל"ן שימושיים באמריקה

A

(A.I.R. (AMERICAN INDUSTRIAL REAL ESTATE ASSOCIATION - איגוד המתווכים ואנשי המכירות העוסקים בנדל”ן מסחרי

(A.L.T.A. (AMERICAN LAND TITLE ASSOCIATION - איגוד חברות הביטוח אשר יצרו רגולציה

AAA TENANT - שוכר ברמה הכי גבוה שיש

ABSENTEE OWNER - בעל רכוש שאינו מאייש את השטח\בית שלו

ACQUISITION COSTS - עלויות נוספות שאינם במחיר הרכישה: דמי נאמנות, ביטוח, עמלות וכו

ACRE- אומדן שטח מקביל לדונם, אייקר אחד שווה קצת יותר מ-4 דונם (4.046) דונם

AFFIDAVIT - הצהרה בכתב או בע”פ שניתנת בשבועה לפני קצין שיש בעל סמכות.

ANNUAL - שנתי

APPRAISIAL - אומדן של הרכוש שנתין שנותן הערכת שיווי ע”י בעל מקצוע

Appreciation -  עליית ערך של נכס

APR (Annual Percentage Rate) - אחוז שנתי

ARV - אומדן של שווי נכס קיים לאחר שיפוץ ו\או שדרוג

AS IS CONDITION - נכס שלרוב נמכר בהנחה בגלל שהוא כולל בתוכו את הבעיות הפגמים שיש בו.

ASSESSED VALUE - ערך הנכס לצורכי מס אשר נקבע ע”י שמאי מס

AUCTION - מכירה פומבית של קרקע או טובין למציע הגבוה ביותר.
 

B

BANKRUPT - פושט רגל ע”י צו בית משפט אם ברצונו או בניגוד לרצונו

BOOK VALUE - שווי הנכס כנכס הון - עלות בתוספת תוספות לערך בניכוי פחת

Broker - ורשה על ידי המדינה להמשיך את העסק של העוסקים בתחום הנדל"ן. ברוקר רשאי לקבל עמלה עבור חלקו או שלה להרכיב קונה ומוכר, בעל הבית השוכר, או הצדדים החליפין.

BUILT-UP ROOF - קומת גג המורכבת משכבות של חומרי קירוי (טירים ונייר עמיד למים), מכוסה בחצץ דק.
 

C

CAPITAL - כסף המשמש ליצירת הכנסה, או כהשקעה בעסק או נכס מניב

 CAPITALIZED VALUE -  שווי הנכס לאחר השימוש בגישת ההיוון

CAPTURE RATE - השוואת שיעור המכירות וההתפתחות של תחום הנדל "ן בשוק נתון.

CASH FLOW -תזרים מזומנים: בנדל "ן להשקעה המזומנים בפועל שהמשקיע יקבל לאחר ניכוי הוצאות תפעול ושירות חוב (תשלום הלוואה) מהכנסותיו ברוטו.

CASH SALE - מכירת תשלום מלא במזומן, לעומת מכירת אשראי. תשלום באמצעות המחאה נחשב במזומן

CASHIER'S CHECK - המחאה שנלקחה על ידי בנק על עצמו ולא על חשבון של המפקיד

CITY PLAN - תוכנית מתאר עירונית

CLOSING COSTS - הוצאות נלוות למכירת מקרקעין, כגון עמלות הלוואה, שכר טרחה, דמי הערכה וכדומה.

COMPS - השוואות לנכס רצוי ע”י מיפוי נכסים דומים ומחירם באותו אזור

CONDO - יחידת דיור בבניין מגורים

CONFIRMATION DEED (RECORDING) - הגשת מסמכים המכריזים על הרכוש כבעל עניין ציבורי, מתן הודעה לרוכשים בעתיד, נושים, או בעלי עניין אחרים, כמו רישום בטאבו

COUNTY RECORDS - מסמכים רשמיים לפיהם ניתן הודעה על שינויים בשעבוד, שעבודים ועניינים אחרים המשפיעים על מקרקעין.

CPM - מנהל נכסים מוסמך

CREDIT HISTORY - היסטורית מוסר התשלומים של לווה או שוכר פוטנציאלי מול חברות האשראי . היסטוריה זאת נלקחת ברצינות בארה”ב בכל החלטה.

D

DEBIT - מונח חשבונאי המשמש לתיאור תשלום או חבות, לעומת אשראי שהוא מקבל או חייב.

DEBT - חוב

DEED - מסמך אשר מעביר את דמי האגרה על מכירת הנכס, המקביל לטאבו

DEED OF TRUST - הרכוש מועבר לנאמן על ידי הלווה (נאמן), לטובת המלווה (מוטב) ומוחזר עם תשלום מלא.

DEPOSIT - כסף שניתן על ידי הרוכש עם הצעה לרכוש ומראה על תום לב. נקרא גם דמי רצינות

DEVELOPMENT - פרויקט בנייה מתוכנן.

DISCLOSURE - טופס חתום על ידי הבעלים של בית המתאר לקונה פוטנציאלי את כל הפגמים בנכס שהבעלים מודע אליהם

DISINTERESTED APPRAISAL - אומדן שווי המקרקעין על ידי אחד שאין לו עניין אישי בנכס.

DISTRESS SALE - מכירה של הנכס כאשר המוכר תחת לחץ קיצוני למכור. בדרך כלל הנכס נמכר פחות משווי השוק.

E

EARNEST MONEY - דמי רצינות

EFFICIENCY - דירה המורכבת מחלל אחד, מחולקת לאזורים כמו מטבח, חדר שינה וכו '.

ENTITY - קיום נפרד, בדרך כלל מתייחס לתאגיד או צורה אחרת של עסקים, ולא לאדם.

EQUITY - שווי השוק של נדל "ן בניכוי סכום השעבודים הקיימים

ESCROW - מסירת מסמכי הבעלות על ידי מעניק לצד שלישי לצורך בדיקה של נאותות העסקה

EVICTION - פינוי ע”י צו משפטי, בהקשר של נד”לן בדרך כלל של דייר מהבית

F

FACE VALUE - שווי אמיתי תחילתי

FDIC - התאגיד הפדרלי לביטוח פיקדונות.

FINANCIAL STATEMENT - הצהרה חשבונאית המציגה נכסים והתחייבויות של אדם או חברה. משמשת בדרך כלל להלוואות גדולות או מקרים אחרים, כאשר דוח האשראי (ההיסטוריה של תשלום חובות) כשלעצמה אינה מספיקה.

FLASHING - מתכת או חומרים דומים, המשמשים בנקודות שונות במבנה למניעת חלחול מים, כמו סביב צינורות ואוורור, ארובות וכו '.

FLAT COST - עלות ישירה של עבודה וחומרים המשמשים בבניית פרויקט.

FLIP - מונח המתייחס לרכישת נכס שיפוצו ומכירתו במחיר רב יותר

FORECLOSURE - הליך בבית המשפט או מחוץ לו, שמטרתו לבטל את כל הזכויות, הבעלות והריבית, של בעל הנכס על מנת למכור את הנכס ולשעבד אותו.

FRAMING - חלק  מהמבני החיצוני של בניין או חלק של מבנה, כגון מסגרת החלון, או תמיכת שלד הבניין.

FRESCO - שיטת צביעה על קיר על גבס רטוב. הצבע הופך לחלק מהקיר ונשאר הרבה יותר זמן מאשר אם צבוע על קיר גבס יבש.

FSBO(For Sale by Owner) - נכס המוצע למכירה ישירות ע”י בעליו

G

GROSS PROFIT - סך הרווח לפני ניכויים. מונח כללי אשר משתנה, בהתאם לנהלים חשבונאיים. גם ברוטו

H

HARDWARE - בבנייה, אביזרי המתכת, כגון ידיות הדלת, הצירים, המנעולים וכו '.

HARDWOOD - עץ קשה המשמש לגימור פנים, כגון אלון, מייפל, אגוז.

HAZARD INSURANCE - ביטוח מקרקעין המגן מפני נזקי שריפה, סיבות טבעיות, ונדליזם וכו

HOME FINANCING - מונח בנקאי להלוואות לבנייה או רכוש

HUD - המחלקה האמריקנית לדיור ופיתוח אורבני

HUD1 STATEMENT -  מסמך המפרט את כל עלויות הסגירה; חייב להינתן ללווה במועד  הסגירה או אחריו.

HVAC - מערכת בקרת האקלים הביתית המרכזית שלרוב חשמלית או על גזINDEPENDENT CONTRACTOR - קבלן עצמאי

I

INSPECTION - בדיקה של רכוש מסיבות שונות, כגון בדיקה טרמיטים, בדיקה כדי לראות אם התיקונים הנדרשים נעשו לפני שחרור כספים, וכו.

INSURANCE - ביטוח

INVESTMENT - השקעת כסף מתוך כוונה להרוויח או לקבל ריבית.

IRS - רשות המיסים בארה”ב

J

JOINT VENTURE - שילוב של שני אנשים או יותר של רכושם, מיומנותם, מאמציהם וכו ', למטרות עסקיות ספציפיות. מיזם משותף

JOINT OWNERSHIP -  נכס בבעלות יותר מאדם או ישות אחת.

JUDICIAL FORECLOSURE - עיקול באמצעות פעולה בית המשפט ולא על ידי כוח המכירה.

L

LANDLORD - הבעלים של הנדל"ן.

LANDSCAPING - עיצוב נוף

LEASE -הסכם שכירות 

LIEN - שעבוד על רכוש תמורת כסף, מרצון או לא רצוני.

LISTING AGENT - סוכן נדל"ן שאחראי על הרישום , לעומת סוכן המכירה.

LLC - המקביל של חברה בע”מ, חברה בעירבון מוגבל MAINTENANCE - תחזוקה

M

MLS - ממשק סוכני הנדל”ן בארה”ב, הפלטפורמה בה כל העסקאות מוצעות בשוק

MORTGAGE - משכתנא

MORTGAGE COMPANY - חברה מוסמכת להסדיר הלוואות נדל"ן

MULTIFAMILY - מבנה רב דירות

N

NAR - התאגדות המתווכים הארצית

NET INCOME - ההפרש בין הרווח הגולמי המתוקנן לבין ההוצאות התפעוליות.

NET PROFIT - נטו לפני מיסים

O

OPEN HOUSE - בית פתוח לבדיקה של קונים פוטנציאלים במשך זמן מסויים

OWNER OCCUPIED - נכנס מאוכלס בבעליו

P

PARTNERSHIP - שותפות

PIPELINE - חיבור מורחב של צינורות להובלת נוזלים או גזים, כגון נפט או גז טבעי.

PLUMBING - צנרת

PROPERTY MANAGEMENT - חברת ניהול הנכסים אשר אחראים חניהול המקרקעין

PROPERTY TAX - מס המוטל על רכוש אישי; סכום המס תלוי בערך הנכס.

PUBLIC RECORDS - הרשומות זמינות לציבור. יש לרשום את כל העסקאות למכירת נדל"ן.

PUD - פיתוח יחידות יזום

PURCHASE AGREEMENT - הסכם בין הקונה לבין המוכר של הנדל"ן, הקובע את המחיר ואת תנאי המכירה.

POWER OF ATTORNEY - יפויי כח

R

R.E.O. -  מקרקעין בבעלות

REAL ESTATE - נדל”ן

REAL ESTATE OWNED (R.E.O.) - מתייחס לרכוש בבעלות המלווה מעיקול משכתנא אשר לרב מוצא למכירה

REALTOR - סוכן נדל”ן

REFINANCE - מימון מחדש, מחזור הלוואה

REHABILITATION - שיקום נכס, שיפוץ

RENT ROLL - מחזור ההכנסה כתוצאה מהשכרת הנכס

REPLACEMENT COST - העלות של החלפת מבנה קיים באחד חדיש יותר

RESIDENTIAL PROPERTY - קרקע מיודעת למגורים

Routing Number, IBAN  - מספרי זיהוי חשבונות על מנת לעשות העברת כספים מחשבון שמחוץ לארה”ב לאחד שבתוכה.

S

SECTION 8 HOUSING - תוכנית סבסוד דירות ממשלתית

SHORT SALE - מכירת נכס הכוללת ויתור חוב על ידי מלווה המשכנתא או שטר הנאמנות.

SINGLE FAMILY HOUSE - מתאר בית פרטי למגורי משפחה, סוג נכס מאד נפוץ בארה”ב

SUBCONTRACTOR -עובד קבלן משני, כגון קבלן חשמל, קבלן מלט וכו.

T

TAX SALE - מכירה פומבית של רכוש במכרז על ידי רשות ממשלתית, לאחר תקופה של אי תשלום מס רכוש.

TILE - מונח כללי המשמש לתיאור חומרים קרמיים המשמשים רצפות

TIME-SHARING - נכסים שיתופיים לרוב כמו יחידות נופש, לדוגמה: חמישים ושניים רוכשים שונים קונים דירה אחת; כל אחד מסכים להחזיק במשך שבוע אחד בשנה

TITLE - ההוכחה שקרקע שייכת למישהו

TITLE COMPANY - חברה האחראית לביטוח הטייטל

TITLE INSURANCE - ביטוח מפני הפסדים כתוצאה מפגמים של הבעלות הקודמת על נכס המקרקעין. (בודקת שאין שיעבוד או בעלות בצד אחר בעסקה)

TRUST ACCOUNT - חשבון נאמנות בו הכסף מעובר עד לסגירת העסקה

TURN KEY - נכס אשר “מוכן” להשכרה ולכניסת המפתח בדלת

V

מקום ריק . המונח משמש בדרך כלל לתיאור נכס זמין להשכרה.\

VALUATION - אומדן, הערכה

Y

YIELD - יחס ההכנסות מהשקעה לחלק לסך עלות ההשקעה על פני תקופה נתונה.

bottom of page