top of page

השקעות מותאמות אישית

שוק הנדל"ן בארה"ב הוא ענק ומכיל תתי שווקים שונים ומגוונים בעלי תנאי השקעה שונים.

 באטלנטיק תמיד מנסים למצוא את ההשקעה המתאימה ביותר לכל משקיע לפי פרמטרים שונים:

מיקום - כל שוק מתאפיין ביתרונות וחסרונות שאנו בודקים לעומק, וכך אנו יודעים להציע מגוון השקעות במיקומים גאוגרפיים ואסטרטגיים שונים.

מיקום

רמת סיכון - אחד הכללים הראשונים בכלכלה הוא שככל שאופציית התשואה גבוה יותרך רמת הסיכון עולה. אנו פועלים במספר שווקים שונים בעלי רמות סיכון שונות.

רמת סיכון

העדפה אישית בין עליית ערך לתשואה - במקרים רבים שווקים שמתאפיינים בתשואה קבועה גבוהה שונים משווקים אשר עדיין בעלייה, ובהם ניתן ליצור רווח גדול יותר בשלב המכירה.

העדפה אישית בין עליית ערך לתשואה

סוג הנכס - מבתים פרטיים ועד יחידות בבניינים - לכל אפיק יתרונות וחסרונות שחשובים לשקלול בהשקעה מניבה.

סוג הנכס

סכום השקעה - אנו מציעים מגוון רחב של נכסים בסכומי השקעה שונים, וכן אופציה לשותפויות על נכס ופיזור סיכונים על פני כמה השקעות בהתאמה ליכולות ורצונות של כל משקיע.

סכום השקעה
bottom of page