קולומבוס / אוהיו

העיר קולומבוס היא הגדולה ביותר באוהיו וה-14 בכל ארה"ב, ומונה מעל ל-750 אלף תושבים. אזור המטרו שלה מתקרב ל-2 מליון תושבים. העיר ממוקמת במפגש הנהרות במרכז אוהיו, וקרובה לערים גדולות נוספות במערב התיכון כמו קליבלנד, סינסנטי, פיטסבורד ואינדיאנאפוליס. בקולומבוס נמצא הקמפוס הראשי של אוניברסיטת אוהיו, אחת האוניברסיטאות הציבוריות הגדולות בארצות הברית שמתנה נכון לשנת 2016 מעל ל-66 אלף סטודנטים.

כלכלה - בקולומבוס כלכלה חזקה ומגוונת שנשענת על חינוך, ביטוח, בנקאות, אופנה, ביטחון, תעופה, מזון, לוגיסטיקה, פלדה, אנרגיה, מחקר רפואי, בריאות, אירוח, קמעונאות, וטכנולוגיה. המעסיקה העיקרית היא האוניברסיטה בה עובדים קרוב ל-30 אלף איש. גם במשרות ממשלתיות בעיר עובדים 22 אלף איש. הבנק הגדול בארה"ב, צ'ייס, הוא המעסיק השלישי בגודלו בקולומבוס, ועובדים בו 17 אלף איש.

נתוני נדל"ן - הבית הממוצע בקולומבוס נמכר ב-138 אלף דולר, ושכר הדירה הממוצע עומד על 1203 דולר בחודש. בנוסף, יחס הבעלות מול השוכרים נמצא ב55-45 לטובת השוכרים- נתון מעודד עבור משקיעי השכירויות באזור. רוב השוק הוא בתים פרטיים צמודי קרקע (46%).

בשנה האחרונה השוק עלה ב9.8% ולפי תחזיות צפוי לעלות בשנה הקרובה בעוד 4.5%. (נתון יפה, וזאת מכיוון שהשוק עדיין לא הגיע לרמת המחירים לפני המשבר הכלכלי). רק כ41% מהדירות נבנו לפני שנת 1969. נתון זה מראה שהעיר מתחדשת כל הזמן.

אחד היתרונות הוא שהעיר נחשבת להשקעה יציבה מאוד במונחי המערב התיכון, ויש לה הגירה חיוביות ואיכותית כל שנה. לכן, גם טווח המחירים שלה גבוה בהרבה בהשוואה לערים באזור כמו קליבלנד או דטרויט.

יצירת קשר
  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
מידע שימושי
אזורי השקעה
Atlantic Real Estate

 © 2018 כל הזכויות שמורות לחברת אטלנטיק. עיצוב ובניית אתר WixMeUp.co.il | הצהרת נגישות

הפרסום לעיל אינו מהווה הצעה להשקעה, ואינו בגדר "הצעה לציבור" כהגדרת מונח זה בחוק חוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 ("חוק ניירות ערך") וחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד- 1994 ("חוק השקעות משותפות") הקובע כי הצעה ומכירה לעד 35 משקיעים (כמפורט בסעיף 15א(א)(1) לחוק ניירות ערך ובתקנותיו) אשר אינם מנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך אינה מחייבת פרסום תשקיף שרשות ניירות ערך אישרה את פרסומו. לאור האמור, השקעה באמצעות חברת Atlantic Real Estate אינה מוסדרת לפי חוק ניירות ערך ו/או לפי הוראות חוק השקעות משותפות.. כל השקעה מיועדת למספר מצומצם של משקיעים ותעשה למספר משקיעים כמותר על פי דין .ההתקשרות עם המשקיעים תבוצע בהתאם למסמכי העסקה והתנאים הקבועים בהם ובכפוף למשא ומתן עמם משקיעים שיבחרו לפנות לחברה על מנת להשקיע יבחרו במסגרת משא ומתן פרטני ("הליך המשא ומתן") .  Atlantic Real Estate או כל יישות אחרת מקבוצת Atlantic ו/או הפועלים מטעמן, אינם מורשים לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, וכל מידע פרסומי שנמסר וכן כל מידע שיימסר לגבי אפשרות השקעה במסגרת הצעה עתידית לא יהווה ייעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק. בקבלת החלטת השקעה במסגרת הליך המשא ומתן, על המשקיעים לסמוך על בדיקה שהתבצעה על ידם בלבד אודות ההשקעה ותנאיה, לרבות יתרונות, סיכונים ואי ודעות  הכרוכים בהשקעה, לרבות סיכון של אובדן מלוא כספי ההשקעה. ועליהם לפנות לקבלת ייעוץ מיועצים מתאימים בנוגע לסוגיות משפטיות, חשבונאיות, מיסוייות וכספיות של ביצוע ההשקעה. החברה אינה ערבה בשום צורה שהיא להחזר ההשקעות למשקיעים או לרווחים שיהיו למשקיעים כתוצאה מהשקעתם בהשקעות השונות. אין באמור משום הבטחת תשואה כלשהי או התחייבות להשגת תוצאות כלשהן. נתוני התשואה המוצגים הן הערכות בלבד או דוגמה לתשואה שנבעה למשקיעים מסוימים בהשקעה מסוימת בה השתתפו.